When did you last go to a protest march?

18. februar 2010

Todays harsh debating climate in matters concerning Muslims living in Norway often instigates questions to the Norwegian Muslim community on why they don’t stand up against unpopular views expressed by another Muslim fellow. It’s usually not enough for the proponents of these questions that Muslim umbrella organisations such as Islamsk Råd (the Islamic councel of Norway) states that the views are not kosher (or halal in this case). No, they seem to believe that every man, woman and child  of the Muslim community in Norway must take to the streets to prove that silence is not acceptance. I think this is asking a lot more of a large and diverse group of people than one would ever reasonably expect of anyone else. Les resten av dette innlegget »


Drittdebatter. For nå og for alltid?

6. mai 2008

Bruker du tid på debattsidene til Aftenposten og VG? Jeg ønsker ikke å forholde meg til de usmakelige innleggene på disse nettstedene, og jeg har all grunn til å tro at jeg ikke er alene. Både Jarle Aabø (1) og Anders Andersen(2), begge i E24, har tatt opp problemet med dritten i nettdebatten. Antagelig er dette del av en større sammenheng som går utover nettavisene; for ikke lenge siden leste jeg om en nedgang i antall mennesker som blogger aktivt på nettet (kilden har jeg beleilig nok/dessverre glemt), og jeg kan ikke si meg overrasket.

På den ene siden lider bloggingen av det samme hypefenomenet som alle andre webteknologier, og etter den første bølgen der «alle» skal på nett, har antall brukere dalt til mer edruelige nivåer.  På den andre siden tror jeg at folk rett og slett er lei av å bruke tid på å formulere seg saklig, for deretter å bli møtt med motbydeligheter og usakligheter fra anonyme  nettkrigere. Les resten av dette innlegget »


Flaggbrenning og ytringsfrihet

9. februar 2006

Har på følelsen at dette er en hendelse som kommer til å prege alle snakkespalter i landet i laaaang tid, så får for denne gang ska æ, som Åge Aleksandersen sa, holde kjæft og spise is (Filip Roshauw)
Burde vel strengt tatt gjort som Filip, men han er en bedre mann enn jeg. Andre artikulerer mine meninger bedre enn meg, bl.a. slik Anna Brander gjorde i en artikkel i siste nummer av Under Dusken.

Abid Q. Raja var tungt representert i siste nummer av Morgenbladet, og skrev (abonnenenter kan lese artikkelen her)
begrensningene i ytringsfriheten er vedtatt fordi samfunnet mener at enkelte andre interesser bør gå foran ved en eventuell kollisjonskurs med ytringsfriheten. Selvsagt skal en ha rett til å ytre seg, men den som utsettes for hatefulle ytringer, har også et legitimt beskyttelsesbehov.
John Stuart Mills kamp for ytringsfriheten var også en kamp for den svake og utsatte gruppen, de som ikke uten videre kunne fremsette sine meninger fritt.I dagens samfunn har pendelen svingt den andre veien. I dag kan menigmann, iallfall i Skandinavia, fremsette nær sagt hvilken som helst ytring. Beskyttelsesbehovet er i dag annerledes. Den svake i dag er ikke den som ytrer seg, men den som utsettes for ytringene.

Flammer

Hvorfor sparke noen som ligger nede? Hvorfor bidra til å forsterke motsetninger folkegrupper i mellom? Det blir de mot oss, vi mot dem. Mobbmentaliteten bidrar ingenting til samfunnsdebatten, men river bare ned den eventuelle godviljen som måtte ligge der. Dette er ikke et forsvar for begrensning av ytringsfriheten, men en appell om å tenke over hvorvidt det man skal si faktisk bidrar med noe, eller bare er menings- og respektløse ytringer uten poeng.

Tillegg: Bare så ingen mistolker meg helt. Abid Raja mener at man burde gjennopplive blasfemiparagrafen, noe jeg mener er helt feil. Se f.eks. Nina Witozeks svar til Raja i forrige ukes Morgenblad. Poenget er at i en dialog må man ha respekt for hverandre, og man kommer ingen vei med å hetse hverandre. Religion skal ikke være hevet over satire og kritikk i et åpent og fritt samfunn, men det er vel ingen som tror at hverken Jyllandsposten eller Magazinet hadde rene og ærbare hensikter ved publiseringen av tegningene? Redaktøren av Magasinet kan i det minste glede seg over at opplaget har mangedoblet seg, men det er vel en helt utilsiktet effekt? 😉